Ventilation med värmeåtervinning

Ventilation med värmeåtervinning (Heat recovery unit)

Vår produktlösning för värmeåtervinning är en skräddarsydd ventilationsenhet med integrerat värmeåtervinningssystem. Enheten sköter också uppvärmning och kylning. Värmeåtervinningsenheten samlar effektivt in spillvärme och återanvänder den. Detta innebär betydligt mindre koldioxidutsläpp, men också mycket lägre energikostnader för företaget. Systemet är utformat för att kunna integreras med fastighetens process- eller fastighetsautomationssystem.

Våra enheter är lätta – upp till 50 % lättare än andra lösningar på marknaden. Enheten kan placeras inne i fabriksbyggnaden, utomhus eller på byggnadens tak. De största enheterna har en ventilationseffekt på upp till 70 m3 per sekund.

Vår ventilationslösning med värmeåtervinning bygger på moduler. Varje enskild modul innehåller all behövlig teknik. Genom att kombinera flera moduler kan vi erbjuda företag en skräddarsydd lösning med önskvärd ventilationskapacitet. En kombination av flera moduler ger stora och effektiva enheter för exempelvis processindustrins fabriker. Vi erbjuder också skräddarsydda ventilationskanaler.

Rätt kapacitet för dina behov med vår modulära och skräddarsydda HVAC-lösning

Huvudsyftet med enheten är att på ett energieffektivt sätt hantera fastighetens uppvärmning, kylning, ventilation och återanvändning av spillvärme enligt plan. Vi har också betonat andra kostnadsbesparande lösningar i vår planering. Dessa inkluderar:

 • lätt konstruktion som också kan placeras på taket, sparar utrymme och material, är upp till 50 % lättare än andra lösningar på marknaden
 • för ändamålet utvalda komponenter och teknik, driftsäker
 • man kan ansluta rengörings- och tvättsystem till enheten
 • alla enheter använder samma CE-märkta komponenter, har ett begränsat antal reservdelar/apparater och är enkla och snabba att underhålla
 • enheternas storlek är optimal med tanke på containertransporter, sparar in på fraktkostnader

Tekniska specifikationer:

Modulernas kapacitet och innehåll
 • luftflöde 5 – 70 m3/s
 • filter, värmare, ljuddämpare
 • roterande värmeåtervinning
 • luftvärmepumpslösningar
Fläktalternativ:
 • centrifugal
 • axial
 • AC / EC -motor
 • ATEX certifierad
Ventilationsfilter:
 • påsfilter
 • G3, M5, F7, F9
 • kemiska filter
Roterande värmeåtervinning:
 • modellerna 1 m–8 m i diameter
 • sorption, hög temperatur, målade ytor
 • rengöring och tvättenheter, trycksatt varmt/kallt vattensystem, rengöringssystem med tryckluft
Plattvärmeväxlare
 • tvärströmsvärmeväxlare
 • motströmsvärmeväxlare
El och automation
 • Förberedd för automation och elinstallation
 • ‘Plug and Play’