Från rörföretag till experter inom industriventilation

Slussnäs och hårt arbete

Algot Slussnäs grundade ett rörföretag vid namn Slussnäs på 1970-talet. Rören var gjorda av gjutjärn och bly. Uppdragen krävde både skickliga händer och sinne för planering. Företagets första uppdrag var att dra rör i ett pågående radhusbygge med 12 lägenheter i Jakobstad. Inga färdiga komponenter fanns tillgängliga; man var tvungen att tillverka allt själv. Företagarens vardag bestod av långa arbetsdagar och sömnlösa nätter. Så småningom fick Slussnäs ett rykte om sig som en kunnig VVS-företagare.

Tarina 1
Tarina 2

Larsmo Rör och den andra generationen

När 2000-talet kom hade företaget bytt namn till Larsmo Rör Ab och kalendern var fullbokad. Företaget hade rörarbeten på gång i över 30 olika hus samtidigt – Algot jobbade verkligen hårt. Först i det här skedet började företaget anställa personal. Enmansföretaget växte snart till ett större företag, och år 2014 fick Larsmo Rör Ab utmärkelsen Årets företag i Österbotten. Sönerna Patrik och Niklas följde i sin fars fotspår. Det traditionella arbetet kompletterades med ingenjörsstudier och kontinuerligt lärande om olika utvecklingsmetoder, produkter och utrustning. Också den yngre generationen präglas av flitigt praktiskt arbete och ständigt växande kompetens inom området.

Från kunskap om VVS till energieffektiva ventilations- och VVS-lösningar

Företagets verksamhet grundade sig redan vid starten på smart planering och skickligt utförande. Smart planering innebar att man funderade på hur projekt skulle kunna genomföras så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Från detta var det inte långt till tanken på energibesparing, en tanke som uppstod långt före energikrisen.

Samtidigt utvecklades Larsmo Rör till ett VVS-företag att räkna med vid stora byggprojekt och industrifastigheter. Ökade energikostnader och strängare krav på både energieffektivitet och minskade koldioxidavtryck påverkade byggbranschen, vilket ledde till att energibesparande lösningar och utrustning började användas alltmer. Företagets kompetens ökade ytterligare, och den yrkeskunniga personalen som var vana vid att använda resurser på ett smart sätt hade inga problem med att använda energibesparande lösningar i alla projekt.

Tarina 3

Helhetslösningar för energibesparing – ClimaPro

Algot var alltid noggrann när det gällde materialåtgång och återvinning. Patrik hade också lärt sig vikten av att använda resurserna effektivt. Han började fundera på om det vore möjligt att bättre utnyttja spillvärme från stora fabriker. Patrik började tillsammans med sin vän Fredrik fundera över hur man genom en helhetslösning för ventilation skulle kunna effektivera energianvändningen i fabriker i närregionen. Tiden var dock ännu inte mogen, eftersom energin var billig och klimatfrågan inte prioriterades. Patrik fokuserade under åren som gick på att leda VVS-företaget medan Fredrik ägnade sig åt att planera, installera och driftsätta ventilationssystem inom processindustrin i Finland och internationellt.

Tills mycket började förändras. Klimatkrisen, energikrisen och oron för planetens hållbarhet innebar en helomvändning.

Tarina 4

ClimaPro förenar Larsmo Rörs långa VVS-erfarenhet och kompetens med den expertis som Fredrik förvärvat inom processindustrin i Finland och utomlands. ClimaPros produkt, en anpassningsbar och energieffektiv HVAC-lösning, förverkligar Patriks och Fredriks dröm om att återanvända en stor del av spillvärmen.

Nu är tiden inne – ClimaPros lösningar sprider sig från fabrik till fabrik, från båtindustrin till metallindustrin och till processindustrin.