Energieffektiv fabrik eller fastighet?

Spara energi och minska koldioxidutsläppen och livscykelkostnaderna med hjälp av en innovativ HVAC-lösning

ClimaPro är specialiserat på planering, tillverkning och installation av energieffektiva och miljö- och klimatvänliga HVAC-ventilationslösningar. Vår produktlösning grundar sig på en modulär enhet som hanterar ventilation, uppvärmning, kylning och värmeåtervinning.

Vår expertis omfattar hela processen från planering till installation och ibruktagande och vi är en smidig och pålitlig projektpartner. Vår långa praktiska erfarenhet inom VVS-branschen, egen tunnplåtsproduktion och över 20 års erfarenhet av projekt inom pappers- och massaindustrin världen över ger oss både perspektiv och förmåga att genomföra projekt på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktuellt

Certifikat ClimaPro Oy Ab sv 2024 01 29 2026 12 31

ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

En viktig målsättning inom utvecklingsprojekten uppnåddes i början av året då ClimaPro Oy Ab tilldelades certifikaten för tre kvalitets- och ledningssystem, ISO 9001, ISO 14001

Logo for greener industries pieni

ClimaPro som utvecklare

Innovativitet och kontinuerlig utveckling av lösningar för energibesparing gör våra dagar positivt utmanande och vårt arbete mycket intressant. Mitt i dagliga rutiner ifrågasätter vi ständigt

Varför välja ClimaPros lösning?

Att minimera sin energianvändning och minska koldioxidutsläppen står på varje industriföretags och fastighetsägares agenda. Med hjälp av inbesparingar förbättras företagets resultat samtidigt som koldioxidutsläppen minskar betydligt. Att vara koldioxidneutral kommer i framtiden dessutom att innebära en betydande konkurrensfördel i valet av samarbetspartner.