HVAC

Vi är specialiserade på planering, tillverkning och ibruktagande av ventilationssystem för olika industriprocesser och industrilokaler. Enheterna planeras och skräddarsys för att passa industrianläggningarnas olika processer och krav. Genom vårt utvecklingsarbete har vi skapat enheter med utrustning, komponenter och egenskaper som minimerar energiförbrukningen och minskar livscykelkostnaderna. Vi planerar och installerar också hela ventilationssystem och utför saneringar.