Planering

Vi planerar, bygger och installerar nya moderna energieffektiva system som passar era fastigheters behov. Optimal användning av energi och effektiv återvinning av energi är våra viktigaste framtidsfrågor. Genom att spara energi sparar vi också på naturen.

Välplanerade, välbyggda och optimerade system ger besparingar för alla fastigheter oavsett storlek. Vårt mål med planering är att skapa ett pålitligt system med marknadens bästa LCC (Life Cycle Costing) -värde.

Suunnittelu 3

Planeringens ABC

 • behovsanalys
 • beaktande av eventuella andra krav: krävande förhållanden, ATEX-områden, förorening
 • effektiv fördelning av kapacitetsproduktion, systemoptimering: mål, mängd och tid
 • systemdesign med 3D och BIM -modellering
 • val av optimala produkter och utrustning med hänsyn till:
  • kvalitet
  • energieffektivitet
  • pris
  • LCC (livscykelkostnad)
  • miljöpåverkan
  • underhåll/reservdelstillgänglighet
 • systemsimulering
 • exakt information om materialbehov och kostnader fås med hjälp av kvantitets- och kostnadsberäkningsprogram

 

Genom noggrann planering och beräkning skapas grunden för det mest kostnadseffektiva och högkvalitativa slutresultatet.