Processindustri

Energieffektiv HVAC-lösning för processindustrin

Med över 20 års erfarenhet av att planera, tillverka och ta i bruk ventilationssystem för processindustrin, både i Finland och utomlands, har vi förvärvat såväl kunskap som praktisk erfarenhet av att skapa energieffektiva ventilationssystem.

ClimaPro har utvecklat en egen modulär HVAC-enhet som kan skräddarsys för att möta behoven i varje enskild fabrik. Enheten hanterar ventilation för processer, maskin- och elcentraler och dylikt. Dessutom ansvarar samma enhet för uppvärmning, kylning och värmeåtervinning. Systemet är utformat för att direkt kunna integreras med fabrikens process- och fastighetsautomationssystem.

Förutom utmärkt energieffektivitet förenklas även underhåll och drift eftersom systemet består av enheter med likadana komponenter i stället för utrustning från olika leverantörer. Lagerhållningen av reservdelar blir enklare och att lära enhetens underhållspersonal hur systemet fungerar går snabbt. Vi skolar in fabrikens underhållspersonal i användningen av systemet och kan även erbjuda våra kunder löpande service. Alla dessa faktorer minskar livscykelkostnaderna på lång sikt.

Ventilationskanaler

Vi kan också ta hand om planering, tillverkning och installation av ventilationskanaler. Vår omfattande praktiska erfarenhet av VVS-projekt och vår egen tunnplåtsproduktion garanterar skräddarsydda och ändamålsenligt dimensionerade ventilationssystem. Vi kan även skapa en saneringsplan för det befintliga kanalsystemet och driva igenom hela projektet från planering till installation.

Vi genomför stora projekt tillsammans med våra samarbetspartner. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att samordna omfattande projekt som involverar många olika aktörer.

En innovativ lösning som utgår från kundens behov

Många fabriker söker nu nya ventilationslösningar. Det finns många färdiga produkter, men att kombinera dem till en energieffektiv lösning kan vara utmanande. Med ClimaPros lösning behöver du inte anpassa befintliga produkter till fabrikens behov – i stället planerar och bygger vi en lösning som är optimerad för just dina fabriksbehov.