VVS-entreprenad

Heltäckande VVS-planering och entreprenad för bostads- och affärsfastigheter

Traditionellt rörarbete, planering av vatten- avlopps- och värmesystem och entreprenad är kärnan i vår verksamhet. Vi har över 50 års erfarenhet av VVS-branschen. Vårt mål är att skapa smarta, långlivade och kostnadseffektiva lösningar med tanke på fastighetens hela livscykel. Installationen av vatten- och avloppssystem kräver yrkesskicklighet, och våra utbildade rörmokare har bred erfarenhet inom området efter många år i branschen.

Luftkonditionering och ventilation

Inomhusluftens kvalitet har stor betydelse för de som bor eller vistas i fastigheten. En fungerande ventilation och luftkonditionering skyddar byggnaden och håller folk friska. Förutom vår egen kompetens kan vi erbjuda olika kanalsystem och luftkonditioneringsanordningar genom vårt nätverk av underleverantörer. Vi kan även planera och färdigställa skräddarsydda ventilationskanaler på vår egen avdelning för tunnplåtsproduktion. Dessutom är vi specialiserade på ventilationssystem för industrin; har utvecklat en innovativ HVAC-enhet för omfattande ventilation i stora industri- och affärsfastigheter. Systemet omfattar ventilation, uppvärmning, kylning och värmeåtervinning.

Vi utför VVS-entreprenader och renoveringar åt byggföretag, fastighets- och bostadsaktiebolag samt privatkunder. Våra tjänster omfattar inte bara traditionella VVS-arbeten (värme, vatten, avlopp) utan även mer krävande arbeten som rör ventilations- och kylsystem. Vi tar hand allt från små koncentrerade kylsystem till komplexa frikylningssystem.

Ventilationskanaler

Vi planerar och installerar ventilationskanaler med flera årtiondens erfarenhet i bagaget. Vi tillverkar skräddarsydda ventilationskanaler på vår egen avdelning för tunnplåtsproduktion.

Vår långa praktiska erfarenhet av VVS-projekt och vår egen tunnplåtsproduktion säkerställer att våra ventilationskanaler har rätt mått och har tillverkats och installerats på rätt sätt. Vi kan även göra upp saneringsplaner för äldre kanalsystem och genomföra projektet från planering till installation.

Vi genomför mycket omfattande projekt i samarbete med våra partners. Vi har lång erfarenhet och rätt kompetens för att kunna koordinera projekt där många olika aktörer är involverade.

Luftvärmepumpar

Vi har erfarenhet av jordvärme, bergvärme, sjövärme och olika system för luftvärmepumpar. Vi installerar luftvärmepumpssystem både i privata hushåll och stora fastigheter.

Svetsarbeten

Utöver traditionella svetsarbeten har vi också installerat medicinska gasledningssystem på sjukhus och vårdinrättningar. Dessutom levererar vi system för hantering av brännbara gaser i verkstäder. Våra montörer är kompetenta enligt standarden ISO 6947.