ClimaPro

Vi har specialiserat oss på krävande ventilation inom processindustrin

Eftersom vårt fokus huvudsakligen ligger på en och samma sak är vår kompetens inom området omfattande.

Tack vare vår kunskap om processindustrin kan vi erbjuda skräddarsydda energi- och kostnadseffektiva lösningar även för andra industrier och affärs- och bostadsbyggnationer.

Kombinationen av lång praktisk erfarenhet av VVS-branschen och krävande HVAC-projekt inom processindustrin gör oss till sällsynta experter som med lätthet kombinerar planeringsarbetet med praktisk kunskap om installation och användning. Vi förstår både kundernas behov och nyttoförväntningarna som de olika parterna har.

Våra produktlösningar är baserade på anpassningsbara moduler – vi behöver inte modifiera en standardlösning för att passa kundens behov. Vår egen tunnplåtsproduktion möjliggör flexibel produktion av både moduler och kanaler.

För kunden är det optimalt att projektet genomförs av en helhetsleverantör som behärskar hela processen från planering till driftsättning. Att ha en enda ansvarig och en faktureringspart minskar arbetet för alla och gör att både kommunikationen och samarbetet löper smidigt.

Vår konkurrensfördel är vår långa erfarenhet av VVS-entreprenader och stora projekt inom processindustrin både i Finland och utomlands. Vi motiveras av vårt intresse för innovativa och heltäckande ventilationslösningar som sparar in på såväl energi som miljö.

ClimaPro – Specialist in demanding and energy efficient HVAC systems