Affärs- och bostadsfastigheter

Ventilations-, uppvärmnings- och kylningssystem samt VVS-entreprenad för affärs- och bostadsfastigheter

Ökade energikostnader och skärpta krav på både energieffektivitet och minskat koldioxidavtryck påverkar både affärs- och bostadsfastigheter. Nu strävar man, särskilt i större fastigheter, efter så energieffektiva lösningar som möjligt och dessutom noggrann övervakning av energiförbrukning och utsläpp. Stora bostads- och fastighetskomplex kan ha komplicerade lösningar som kombinerar olika apparater och system för att hantera ventilation, uppvärmning, kylning och värmeåtervinning.

Alla luftrelaterade funktioner i en och samma enhet

ClimaPro har utvecklat sin egen modulära HVAC-enhet som kan skräddarsys för att möta fastighetens specifika ventilationsbehov. Enheten ansvarar för ventilation, uppvärmning, kylning och värmeåtervinning. Systemet är utformat för att enkelt kunna integreras med fastighetens automationssystem.

Fördelarna med systemet inkluderar utmärkt energieffektivitet och enkelt underhåll. Kapaciteten på enheten kan ökas genom att lägga till nya moduler, och varje modul har samma CE-märkta komponenter. Lagring av reservdelar blir enklare och det är snabbt att lära sig underhålla enheten. Vi utbildar fastighetens underhållspersonal i användningen av systemet och kan även erbjuda löpande underhållsavtal med våra kunder. Alla dessa faktorer minskar livscykelkostnaderna på lång sikt.

Ventilationskanaler och VVS-entreprenad

Vi planerar, tillverkar och installerar ventilationskanaler. Vår omfattande praktiska erfarenhet inom VVS-projekt och vår interna tunnplåtsproduktion säkerställer att våra skräddarsydda ventilationskanaler har rätt mått och är tillverkade och installerade på rätt sätt.

Vår verksamhet började med VVS-arbeten och entreprenader. Vi utför kontinuerligt VVS-entreprenader både för bostadshus och kommersiella fastigheter i olika storlekar. Utöver ventilationssystem kan vi även erbjuda planering av och entreprenader för andra VVS-arbeten i fastigheten.

Söker du en kompetent partner som kan hantera både ventilation och andra VVS-entreprenader?