Suunnittelu

Suunnittelemme, rakennamme ja asennamme uudet nykyaikaiset kiinteistönne tarpeen mukaiset energiatehokkaat järjestelmät. Energian optimaalinen käyttö sekä energian tehokas talteenotto ovat tulevaisuutemme tärkeimpiä asioita, samalla kun säästämme energiaa säästämme myös luontoa.

Oikein suunnitellut, rakennetut ja optimoidut järjestelmät tuovat säästöjä kaikkiin kiinteistöihin koosta riippumatta. Suunnittelumme päämääränä on luoda luotettava ja LCC (Life Cycle Costing) -arvoltaan markkinoiden paras järjestelmä.

Suunnittelu 3

Suunnittelun ABC

 • tarpeiden määrittäminen
 • mahdollisten muiden vaatimusten huomioiminen: vaativat olosuhteet, ATEX -tilat, saastuttaminen
 • kapasiteetin tuoton tehokas jakaminen, järjestelmien optimointi: kohde, määrä ja aika
 • järjestelmien LVI- ja mekaaninen suunnittelu
 • järjestelmien rakentaminen 3D ja BIM -mallinnuksilla
 • optimaalisten tuotteiden ja laitteiden valinta huomioitavat asiat
  • laatu
  • energiatehokkuus
  • hinta
  • LCC
  • ympäristövaikutukset
  • huolto/varaosien saatavuus
 • järjestelmien simulointi
 • tarkka tieto materiaaliamenekistä ja kustannuksista määrä- ja kustannuslaskentaohjelmilla

 

Tarkalla suunnittelulla ja laskennalla luodaan perusta kustannustehokkaimmalle ja korkealaatuisimmalle lopputulokselle.