Ventilationsenhet

Ventilationsenhet (Air handling units)

Vår produktlösning är en skräddarsydd ventilationsenhet som består av moduler. Enheten värmer, kyler och renar även luften. Varje enskild modul innehåller all nödvändig teknik. Genom att kombinera flera moduler kan företaget få den ventilationskapacitet som behövs. Våra enheter är lätta – upp till 50 % lättare än andra lösningar på marknaden. Enheten kan placeras både inne i fabriksbyggnaden, utomhus eller på byggnadens tak.

Med vår produktlösning kan man enligt behov anpassa luftflödet till 5–70 m3/s. Alla enheter har effektiva fläktar som garanterar låg ljudnivå och sparar energi. Ventilationen i enheten är noggrant optimerad. Om du även är intresserad av värmeåtervinning, se mer på sidan för Heat Recovery Unit.

Vi har också lagt vikt vid andra kostnadsbesparande lösningar i vår planering. Dessa inkluderar:

 • lätt konstruktion som också kan placeras på taket, sparar utrymme och material, är upp till 50 % lättare än andra lösningar på marknaden
 • för ändamålet utvalda komponenter och teknik, driftsäker
 • man kan ansluta rengörings- och tvättsystem till enheten
 • alla enheter använder samma CE-märkta komponenter, har ett begränsat antal reservdelar och är enkla och snabba att underhålla
 • enheternas storlek är optimal med tanke på containertransporter, sparar in på fraktkostnader

Tekniska specifikationer:

Modulernas kapacitet och innehåll
 • Modellerna S, M, L, XL
 • luftflöde 5–70 m3/s
 • filter, värmare, ljuddämpare
 • Alla enheter har effektiva fläktar som garanterar låg ljudnivå och sparar energi
Fläktalternativ:
 • centrifugal
 • axial
 • AC / EC -motor
 • ATEX certifierad
Ventilationsfilter:
 • påsfilter
 • G3, M5, F7, F9
 • kemiska filter
El och automation
 • Förberedd för automation och elinstallation
 • ‘Plug and Play’