Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla

Ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (Heat recovery unit)

Heat recovery unit- tuoteratkaisumme on asiakaskohtaisesti räätälöitävä ilmanvaihtoyksikkö, johon on integroitu lämmöntalteenottojärjestelmä. Yksikkö hoitaa myös ilman lämmityksen ja viilennyksen. Lämmöntalteenottoyksikkö kerää tehokkaasti hukkalämmön ja hyödyntää sen uudelleen. Tämä vähentää merkittävästi CO2-päästöjä, mutta säästää myös olennaisesti yrityksen energiakuluja. Järjestelmä suunnitellaan siten, että se pystytään liittämään suoraan kiinteistön prosessi- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Yksiköt ovat kevytrakenteisia ja voivat olla jopa 50 % kevyempiä verrattuna muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin. Yksikkö voidaan sijoittaa tehdasrakennuksen sisälle, ulkopuolelle tai rakennuksen katolle. Suurimmilla yksiköillä ilmanvaihdon teho on jopa 70 m3/sekunnissa.

Heat recovery unit rakentuu moduuleista. Yksittäisen moduulin sisälle sijoitetaan kaikki tarvittava tekniikka. Moduuleja yhdistämällä yritykselle saadaan räätälöityä tarvittava ilmanvaihdon kapasiteetti. Moduuleja yhdistämällä saadaan isoja ja tehokkaita yksiköitä mm. prosessiteollisuuden tehtaiden käyttöön. Voimme myös suunnitella ja toteuttaa ilmanvaihtokanavat räätälöidysti.

Modulaarisella ja räätälöitävällä HVAC-ratkaisulla tarvetta vastaava kapasiteetti

Yksikön ensisijainen tarkoitus on hoitaa kiinteistön lämmitys, viilennys, ilmanvaihto ja hukkalämmön edelleen käyttö suunnitellulla tavalla ja energiatehokkaasti. Olemme suunnittelussamme kiinnittäneet huomiota myös muihin kustannussäästöä tuoviin ratkaisuihin. Näitä ovat mm:

 • kevyt runkorakenne, voidaan sijoittaa myös katolle, säästää tilaa, myös materiaalia, jopa 50 % kevyempi kuin muut markkinoilla olevat ratkaisut
 • tarkoitukseen oikein valitut komponentit ja tekniikka, toimintavarma
 • yksikköön voidaan liittää puhdistus- ja pesujärjestelmiä
 • kaikissa yksiköissä samat CE-merkityt komponentit, rajoitettu määrä varaosia/laitteita, helppo ja nopea huoltaa
 • yksiköiden koko on optimoitu konttikuljetuksia silmällä pitäen

Tekniset tiedot

Moduulien kapasiteetti ja sisältö
 • Ilmamäärä 5 – 70 m3/s
 • Suodattimet, lämmittimet, äänenvaimentimet
 • Pyörivä lämmöntalteenotto
 • Lämpöpumppuratkaisut
Tuuletinvaihtoehdot
 • Keskipako
 • Aksiaalinen
 • AC / EC moottori
 • ATEX sertifioitu
Ilmanvaihdon suodattimet
 • pussisuodattimet
 • G3, M5, F7, F9
 • kemialliset suodattimet
Pyörivä lämmöntalteenotto
 • mallit 1 m – 8 m halkaisija
 • sorptio, korkea lämpötila, maalatut pinnat
 • puhdistus ja pesuyksiköt, paineistettu kuuma ja kylmä vesijärjestelmä, paineilma puhdistusjärjestelmä
Levylämmönvaihtimet
 • ristivirta lämmönvaihdin
 • vastavirta lämmönvaihdin
Sähkö ja automaatio
 • Automaatio/sähköistysvalmius
 • ‘Plug and Play’