Ny produktionshall

I juni 2023 togs den nya hallen för tunnplåtsarbete i bruk, där finns också plats att bygga ventilationsmodulerna. Hallen är utrustad med travers som underlättar hanteringen av större komponenter. Läget intill strandvägen mellan Karleby och Jakobstad gör att transporterna av modulerna löper smidigt.

Kuva 4 B