ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

En viktig målsättning inom utvecklingsprojekten uppnåddes i början av året då ClimaPro Oy Ab tilldelades certifikaten för tre kvalitets- och ledningssystem, ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Skapandet av systemen har varit givande och de har varit till stor nytta för styrningen av verksamheten redan innan auditeringarna.

Systemen omfattar alla våra viktigaste funktioner, och genom dem är vår utveckling kontrollerad och säker. De utgör en integrerad del av vår dagliga verksamhet, och vi uppdaterar dem ständigt när vår verksamhet tar steg framåt.

ISO 9001 Kvalitetshanteringssystem

ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 45001 Arbetshälsa- och arbetsmiljöledningssystem