ClimaPro 2W-CH & 10W-CO moduler levererade till kunden.

I november levererade vi två HVAC -moduler, som installerades på vattentaket. Modulerna används att kyla ned elutrymmen. Utrymmet var den befintliga maskinen var placerad var för liten för uppdateringen. Med ClimaPros lösning uppnåddes planerat resultat utan att man behövde minska på luftmängden.

I leveransen ingick uppdatering av befintliga kanalsystemet, bland annat installerades cirka 15 meter hög och nästan tre meter bred kanal.