ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Kehitysprojektien yksi tärkeä tavoite saavutettiin vuoden alussa kun ClimaPro Oy Ab:lle myönnettiin kolmen laatu- ja hallintajärjestelmän, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit. Järjestelmien luonti on ollut antoisaa ja niistä on ollut suurta hyötyä toiminnan ohjaukseen jo ennen auditointeja.

Järjestelmät kattavat kaikki tärkeimmät toimintomme ja niiden avulla kehittymisemme on hallittua ja turvallista. Ne ovat tiivis osa päivittäistä toimintaamme ja päivitämme niitä jatkuvasti toimintamme ottaessa askeleita eteenpäin.

ISO 9001
Laadunhallintajärjestelmä

ISO 14001
Ympäristöjärjestelmä

ISO 45001
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä