ClimaPro kehittäjänä

Innovatiivisuus ja jatkuva kehitys energiansäästöön tähtäävien ratkaisujen osalta tekevät päivistämme positiivisen haasteellisia ja työstämme todella mielenkiintoista. Päivittäisten rutiinien keskellä kyseenalaistamme jatkuvasti perinteisiä ratkaisuja ja ideoimme uusia parempia, sekä pieniä että suuria.

Parhaan ratkaisun asiakkaallemme/yhteistyökumppanillemme saamme kartoittamalla ja tunnistamalla heidän tarpeensa, myös sellaiset joista heillä ei suunnitteluvaiheessa välttämättä ole edes tietoa. Avoimet keskustelut ja yhteistyöpalaverit ovat ensisijaisen tärkeitä. Hyvien alkutietojen ja kartoitusten avulla voimme yhdessä toteuttaa projektin optimaalisesti, kustannus-, energiantehokkuus ja elinkaari huomioiden. Tässä toimintatavassa on vain voittajia, ympäristö mukaan lukien.