Hem

ClimaPro är nu i en fas där tekniska förändringar och vår egen tillväxt är i fokus. I och med stigande energipriser på världsmarknaden bör vi anpassa våra lösningar och anläggningar så att deras livscykel förbättras. Nya energiförordningar gör att även vi bör tänka om. Från att ha varit en mindre konsultbyrå går vi nu in i framtiden med positiv nyskapande attityd genom att ta ett starkt grepp om industriell värmeåtervinning.
Tidigare har industriell värmeåtervinning i många fall setts som både oekonomisk och tekniskt svår att genomföra, men idag är förutsättningarna andra.
Med vårt program innehållande innovativt tänkande och nya lösningar ser vi problemen med en annan syn.

Patrik Slussnäs/CEO

ClimaPro Oy Ab

  • VVS-system för industriella behov
  • ClimaPro erbjuder sakkunnig konsultering och helhetslösningar inom VVS-system
  • Långvarig erfarenhet av nära samarbete med industrin
  • Expertistjänster, planering, projektledning och övervakning
Login