Värmeåtervinning

Värmeåtervinning växer snabbt i takt med att miljötänkandet ökar, energipriserna stiger och byggnormernas krav skärps. Värmeåtervinning har en central roll då vi planerar ventilations- och värmesystem.

Förutom planerings- och expertistjänster har vi på ClimaPro utvecklat ett eget koncept och en egen produkt inom värmeåtervinning. Fokus ligger på industriella tillämpningar, där luften är för smutsig för konventionella system.

Login