Kylsystem

Kylsystem är en av de mest växande branscher inom VVS-teknik. Kylsystem är redan standardutrustning i kontorsutrymmen, affärslokaler och offentliga byggnader och efterfrågan ökar ständigt även i skolor och egnahemshus. Förutom så kallad komfortkyla är kylanläggningar viktiga för el- och automationsutrymmen och processer inom industrin.

Vi har konstruerat olika kylanläggningar från små direkt förångande kylaggregat till större avancerade frikylningssystem. Inom industrin har vi konstruerat flera kylanläggningar för el- och korskopplingsrum. Våra lösningar på dessa anläggningar används bland annat i Europa, Asien och Syd-Amerika.

Login