Ilmastointi

Teollisuuden ja muun infrastruktuurin ilmastointijärjestelmien suunnittelussa ja asiantutemustehtävissä tarjoamme laajaa osaamista. Yrityksellämme on pitkä kokemus ja laaja asiantuntemus koskien isojen teollisusrakennuksien sisäilmastoa. Tarjoamme kustannustehokkaita järjestelmiä ja meillä on osaamista poiketa perusratkaisuista tarvittaessa. Olemme suunnitelleet ilmastointijärjestelmiä moniin Pohjanmaan isoihin teollisuusrakennuksiin ja pientaloihin. Ilmastointisuunnittelu voi sisältää esimerkiksi: Ilmankäsittelykoneet Kanavajärjestelmä Lämpöjärjestelmä Lämmöntalteenotto Poistoilmajärjestelmä teollisuusprosesseista, kuivausjärjestelmistä, ym. Teollisuusautomatiikka, PLC-ohjaus, »

Lämpö

Suunnittelemamme lämpöjärjestelmät täyttävät niin tämän päivän kuin huomisen vaatimukset. Tarjoamme tehokkaita lämpöjärjestelmiä, joissa huomioidaan kestävät arvot, tulevaisuuden energiakustannukset sekä toimintavarmuus. Lämpöjärjestelmiä suunnitellessamme pyrimme alkuun minimoimaan energian tarpeen ennaltaehkäisevillä toimeenpiteillä, esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteilla. Tämän jälkeen lämpöjärjestelmä suunnitellaan todellisen lämmön tarpeen mukaan – tinkimättä toimintavarmuudesta. Kaukolämpö Kaukolämpöä käytetään teollisuudessa useimmiten ensisijaisena lämpöjärjestelmänä. Tehoalueet toteuttamissamme projekteissa ovat vaihdelleet muutamasta kilowatista »

Jäähdytysjärjestelmät

Jäähdytysjärjestelmät ovat yksi nopeimmin kasvavista LVI-tekniikan osa-alueista. Jäähdytysjärjestelmät kuuluvat jo konttoritilojen, kauppojen ja julkisten rakennusten vakiovarusteluun. Kysyntä kasvaa jatkuvasti myös mm. kouluissa ja omakotitaloissa. Niin sanotun mukavuusjäähdytyksen ohella jäähdytyslaitteet ovat tärkeitä teollisuuden sähkö- ja automaatiotiloissa sekä prosesseissa. Olemme suunnitelleet erilaisia kylmäjärjestelmiä pienistä, perinteisillä höyrystintekniikalla toimivista laitteista suuriin kehittyneisiin vapaajäähdytystekniikkaa hyödyntäviin järjestelmiin. Olemme suunnitelleet teollisuuteen useita »

Lämmöntalteenotto

Lämmöntalteenoton tarve kasvaa samalla kun ympäristöajattelu lisääntyy, energiahinnat nousevat  ja rakennusmääräykset kiristyvät. Lämmöntalteenottojärjestelmillä on keskeinen rooli suunnitellessamme ilmastointi- ja lämpöjärjestelmiä. Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen lisäksi ClimaPro on kehittänyt oman konseptin ja tuotteen lämmöntalteenottoon. Painopistemme on teollisissa sovelluksissa, joissa ilma on liian epäpuhdas perinteisille järjestelmille. »

Vesi ja viemäri

Keskeisintä vesi- ja viemärijärjestelmissä on niiden toimintavarmuus. Asiantuntemuksemme kattaa täyden valikoiman pienistä omakotitaloista suuriin teollisuusalueisiin tarkoitettuja ratkaisuja. Pitkä yhteistyö paperiteollisuuden kanssa on antanut paljon kokemusta ja asiantuntemusta tällä alalla. »

LVI-automaatio

LVI-alalla käytetään monia erityyppisiä automaatiojärjestelmiä. Yksinkertaisempia järjestelmiä käytetään yleensä esimerkiksi omakotitaloissa, jolloin asukas itse pystyy säätäämään laitteita. Teollisuudessa LVI-laitteita ohjaataan toisinaan monimutkaisten kokonaisvaltaisten automaatiojärjestelmien kautta. Suurteollisuudessa lisätään nykyään useimmiten LVI-tekniikka prosessiautomatiikkajärjestelmiin. Suunnittelemme ja toimitamme toimintaselostukset näiden järjestelmien automatiikan ohjelmointia varten. »