Alku

Fokuksenamme on tällä hetkellä tekninen tuotekehitys ja yrityksen kasvu. Energian maailmanmarkkinahintojen noustessa tulee meidän sopeuttaa tekniset ratkaisut ja järjestelmät siten, että niiden elinkaari tehostuu ja pitenee. Lisäksi uudet energiamääräykset pakottavat meidät ajattelemaan uudelleen. Tähän saakka yrityksemme on toiminut melko pienenä LVI-alan konsulttiyrityksenä. Suuntaamme nyt innovatiivisella asenteella tulevaisuuteen ottamalla vahvan otteen teollisuuden lämmöntalteenotosta.
Aiemmin teollisuuden lämmöntalteenotto on nähty monesti kannattamattomana ja vaikeana toteuttaa. Tänä päivänä olosuhteet ovat toiset.
Uuden, innovatiivista ajattelutapaa ja uusia sovelluksia hyödyntävän ohjelmamme avulla näemme haasteet uusin silmin.

Patrik Slussnäs/CEO

ClimaPro Oy Ab

  • Asiantuntemusta, konsultointia ja kokonaisratkaisuja LVI-alalla
  • LVI-järjestelmiä teollisuuden tarpeisiin
  • Pitkäaikainen kokemus tiiviistä yhteistyöstä teollisuuden kanssa
  • Asiantuntijapalvelut, suunnittelu, projektinhallinta ja -valvonta
Login