Ventilation

Vi erbjuder det mesta inom planering och expertis gällande industriella ventilationssystem och ventilation inom övrig infrastruktur. Företaget har lång erfarenhet och stort kunnande gällande inomhusklimat i stora industrihallar. Vi erbjuder kostnadseffektiva system och har kunskap att frångå standardlösningar där det krävs. Vi har planerat ventilationssystem till många av Österbottens stora industrier, mindre industrihallar och bostadshus. »

Värme

Vi jobbar med värmesystem som klarar av dagens och morgondagens krav. Effektiva värmesystem som tar miljön, morgondagens energipriser, användarvänlighet och driftsäkerhet i beaktande. Vid planering av nya värmesystem försöker vi först minimera värmebehovet genom förebyggande åtgärder, så som till exempel värmeåtervinning. Värmesystemet planeras därefter enligt det verkliga värmebehovet, utan att pruta på driftsäkerheten. Fjärrvärme Inom »

Kylsystem

Kylsystem är en av de mest växande branscher inom VVS-teknik. Kylsystem är redan standardutrustning i kontorsutrymmen, affärslokaler och offentliga byggnader och efterfrågan ökar ständigt även i skolor och egnahemshus. Förutom så kallad komfortkyla är kylanläggningar viktiga för el- och automationsutrymmen och processer inom industrin. Vi har konstruerat olika kylanläggningar från små direkt förångande kylaggregat till »

Värmeåtervinning

Värmeåtervinning växer snabbt i takt med att miljötänkandet ökar, energipriserna stiger och byggnormernas krav skärps. Värmeåtervinning har en central roll då vi planerar ventilations- och värmesystem. Förutom planerings- och expertistjänster har vi på ClimaPro utvecklat ett eget koncept och en egen produkt inom värmeåtervinning. Fokus ligger på industriella tillämpningar, där luften är för smutsig för »

Vatten och avlopp

Driftsäkerhet är A och O i vatten- och avloppssystem. Vår expertis sträcker sig ända från mindre egnahemshus till stora industrikomplex. Ett långt samarbete med pappersindustrin har gett oss mycket erfarenhet och kunnande inom detta område. »

VVS-automation

Inom VVS-teknik används många olika typer av automationssystem. Allt från mycket enkla system som används till exempel i egnahemshus till komplexa industriella automationssystem. I egnahemshus används ofta standardlösningar som är användarvänliga och användaren kan själv göra de ändringar som krävs för att systemet ska fungera bra i byggnaden. Inom storindustrin byggs VVS-tekniken ofta numera in »